Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΟΛ.1095/2015-ΜΕΧΡΙ 10/1/2016 ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΦΗΜ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Με την Πολ.1095/23.4.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 822/12-5-2015 τεύχος Β') με θέμα "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει" ορίζεται ότι
Ειδικότερα,
                                                            αποφασίζουμε
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της απόφασης ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ.1023/21.1.2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει από το τρέχον φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εξαιρετικά για τις βλάβες που αφορούν το φορολογικό έτος 2015 η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 10.1.2016.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                      Αθήνα, 23 Απριλίου 2015
                                          Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *