Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Α. 76068/7006/2014-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Α.Ν 89/67

Mε την Αριθμ. 76068/7006/22.12.2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3682/31.12.2014 τεύχος Β') με θέμα " Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/67 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών εμπροβιομηχανικών εταιρειών» όπως ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα απόφαση ορίζεται το είδος, ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού και των όρων της απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης για αλλοδαπές εταιρείες ή υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου για τις ημεδαπές εταιρείες (εφεξής εγκριτική απόφαση).  ......
Δείτε ολόκληρη την Αριθμ. 76068/7006/2014
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHZHZlRzYWc0Vjg/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *