Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015 -ΜΕΧΡΙ 12/1/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Φ.Π.Α

Με την  Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1000985 ΕΞ 7.1.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε  τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. και αντίστροφα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 251 του Ν. 4281/08.08.2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08.08.2014) και ισχύει, για τη μετάταξη υποκείμενου στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου αυτού και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών εντός της οριζόμενης στο άρθρο 10 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) προθεσμίας και σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 του ίδιου Κώδικα μέχρι 12.01.2015.
Η δήλωση αυτή αποτελεί δήλωση του φορολογούμενου και υποβάλλεται με ευθύνη του. Ως εκ τούτου παραλαμβάνεται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της. Οιοσδήποτε έλεγχος έπεται της υποβολής.

                                             Ο Γεν. Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης

                                                              Ιωάννης Μπάκας
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *