Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΛ.1034/2015- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

Με την Πολ. 1034/30.1.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο 206 /30.1.2015 ΦΕΚ τεύχος Β') με θέμα " Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
                                  αποφασίζουμε
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 30ή Ιανουαρίου 2015 μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015.
2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου που προκύπτει από τις ανωτέρω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Η προθεσμία αυτή είναι καταληκτική και για τις δύο δόσεις στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                             Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015
                              Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                 ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *