Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ2015-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την   Αριθ. Πρωτ. : ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ5.1.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων "ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται οι υποθέσεις ακινήτων με επιφάνεια άνω των εκατόν ογδόντα (180) τ.μ. που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη-ιδιοκτήτη. Εξαιρετικά, εφόσον πρόκειται για αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν από τον ιδιώτη - ιδιοκτήτη, είτε αυτά έχουν νομιμοποιηθεί είτε έχει εγκριθεί αρμοδίως η ηλεκτροδότησή τους, οι οικείες υποθέσεις υπάγονται στο δείγμα και ελέγχονται, εφόσον η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.
Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια υποθέσεις ελέγχονται εφόσον η βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση χορηγήθηκε ή η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρήθηκε:
αα) εντός του έτους 2008 και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υπόχρεου λήγει στο 7
....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1003746 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQm1LeVh2Z3UyZWc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *