Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

ΠΟΛ.1017/2015- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 2/3/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2014

Mε την Πολ. 101715.1.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει "
Ειδικότερα,
    Αποφασίζουμε
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄) και ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄), ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, οι καταστάσεις όλων των τριμήνων του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται ανά τρίμηνο μέχρι και 2 Μαρτίου 2015.»
2. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Η Γενική Γραμματέας Εσόδων
                                            Αικατερίνη Σαββαΐδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *