Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09-01/2015-ΤΗΡΟΥΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την  Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09-01/2015 τουΥΠΟΙΚ με θέμα  " Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οι εταιρείες «Άλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» νοούνται ως συνδεδεμένες, λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους. Ήτοι υπάγονται στην υποπερίπτωση γ’ της περιπτώσεως ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4174/2013, αφού λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους, υπάρχει σε αμφότερες εταιρείες σχέση ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου από τρίτα πρόσωπα (τους μετόχους αυτών). Επομένως, για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/3013 (Κ.Φ.Ε.) που πραγματοποιούν οι εταιρείες «Άλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» μεταξύ τους, υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρήσεως Φακέλου Τεκμηρίωσης. ......
Δείτε ολόκληρη την  Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09-01/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVXU3cVY3enpYMm8/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *