Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΔΕΑΦ Β 1112686 ΕΞ 2017-ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Ε ΑΠΟ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

 Με την Δ.Λ   ΔΕΑΦ Β 1112686 /25.7.2017(ΕΓΚ 5/2017) της Α.Α.Δ.Ε.  με θέμα " Χρόνος έκπτωσης των δαπανών ανώνυμης εταιρείας που προκύπτουν από την αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου και τόκους υπερημερίας, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η εν λόγω δαπάνη του επιπλέον αναδρομικού τιμήματος που αφορά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς τα αντίστοιχα έτη από τα ακαθάριστα έσοδα της παλαιάς …………. (νυν…………), εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1180327 ΕΞ 2016/13.12.2016 έγγραφό μας, ανεξαρτήτως της πραγματοποίησης (ή μη) πρόβλεψης εξόδου στους ισολογισμούς των αντίστοιχων ετών. 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ως προς τους τόκους υπερημερίας που υποχρεούται να καταβάλει η παλαιά …………… (νυν ………….) στην ………… για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015, αυτοί εκπίπτουν κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου (ήτοι, το φορολογικό έτος 2016), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με το ίδιο ως άνω έγγραφό μας.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1112686 ΕΞ 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *