Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.556/2017-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 556 ΕΞ 6.4.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Αναφορικά με τα πάγια, διαγράφεται η μικτή αξία και οι τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις τους κατά την ημερομηνία της καταστροφής και με την προκύπτουσα διαφορά, χρεώνεται λογαριασμός ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων (λογ. 81.02 του ΕΓΛΣ).
 Αναφορικά με τα αποθέματα διαγράφονται τα ληγμένα εμπορεύματα (πίστωση ομάδας 2) με χρέωση λογαριασμού ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων (λογ. 81.02 του ΕΓΛΣ).
 Δείτε ολόκληρη την 556/2017 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcS1Kc3lUTi1nbFE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *