Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.517/2017-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 517 ΕΞ 14.3.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αποσβέσεις παγίων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με βάση την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014, η διενέργεια αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για κάθε λογιστική περίοδο, η δε μη διενέργεια αυτών, συνιστά λογιστικό σφάλμα κατά το ν. 4308/2014.
 Η διόρθωση σφάλματος, λογιστικά αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4308/2014 με την επιφύλαξη των απαλλαγών που παρέχονται από το άρθρο 30 του ν. 4308/2014 (περίπτωση ιθ παράγραφος 1 και περίπτωση γ παράγραφος 7).
 Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα. 
Δείτε ολόκληρη την 517/2017 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLVFlaWwtdENjWGM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *