Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΠΟΛ.1102/2017-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Με την Πολ.1102/6.7.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2382/13.7.2017 τεύχος Β΄  με θέμα" Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α΄47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Τα όργανα της φορολογικής διοίκησης επιβάλλουν κάθε φορά με πράξη τους το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εφόσον διαπιστωθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, κατά τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην αριθ. ΠΟΛ.1074/2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1102/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbE0yczNPZUtNSGs/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *