Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 021/2017
«Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για υποχρεωτικούς ελέγχους»
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του
ν.4449/2017 και του  Κανονισμού ΕΕ  537/2014
 επισημαίνει ότι:
1. Η αμοιβή για υπηρεσίες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από οποιαδήποτε αίρεση. Αμοιβές υπό αίρεση είναι οι αμοιβές για ελεγκτικές εργασίες που υπολογίζονται σε προκαθορισμένη βάση σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την έκβαση μιας συναλλαγής ή το αποτέλεσμα του εκτελούμενου έργου.
2. Εάν οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών για υποχρεωτικούς
ελέγχους που αναλαμβάνονται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε  ποσοστό 15% και άνω
 από τις αμοιβές  της  προηγούμενης  χρήσης,  τότε  ο  συγκεκριμένος  υποχρεωτικός  έλεγχος  δύναται ναεντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε.   ....
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWEdiU0xrMkdlb1k/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *