Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/2015 -ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 50 ΤΟΥ Ν.4172/2013 & 21 & 22 ΤΟΥ Ν.4174/2013

Με την  Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με  θέμα "
Περί της υποχρέωσης τήρησης των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), καθώς και των άρθρων 21 και 22 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης «...συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α'και β' της παραγράφου 2 του παρόντος.». .....
Δείτε ολόκληρη την   Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06-04-2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnpDZFpVaE5oRE0/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *