Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΦΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αρθρο
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 §§ 1 και 2 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
 «Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 »1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
 »2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
……
»δ. ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας». ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Α. Βουθούνη 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc29WampLa3lSYkE/view?usp=sharing 

* ΣΧΟΛΙΟ
Με την Πολ. 1097/28.4.2015  ανακαλούνται για το θέμα αυτό  οι λανθασμένες θέσεις της Διοίκησης  που αναφέρονται στην Πολ. 1072/31.3.2015  υιοθετώντας ουσιαστικά τις απόψεις του άρθρου μας.
 Η Πολ.1097/2015 αναφέρει.
" Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με την ιδιότητά τους αυτή φορολογούνται ως αποκτώντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12). Αντίθετα, όταν παρέχουν υπηρεσίες πέραν της ιδιότητας αυτής π.χ. ως μηχανικοί, λογιστές, δικηγορικές υπηρεσίες κ.λπ., στην ίδια εταιρεία-νομικό πρόσωπο από την οποία αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. και ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση ή όχι, το εισόδημα τους αυτό προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *