Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/2015-ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΟΥΣΙΟΥΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Mε την Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23-04-2015 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Περί του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων ως συνδεδεμένων, λόγω ύπαρξης σχέσεων ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που πραγματοποιούν μεταξύ τους, υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρήσεως Φακέλου Τεκμηρίωσης και υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών.
Εξυπακούεται ότι για τις χρήσεις 2012 και 2013, οι δυο εταιρείες, σαφώς, νοούνται ως συνδεδεμένες λόγω ύπαρξης σχέσεων ουσιώδους οικονομικής εξάρτησης και άρα, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 39Α του Ν. 2238/1994 (όπως ίσχυε).
 Δείτε ολόκληρη την Αρ Πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23-04-2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlcyeTFHQTVITzA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *