Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΠΟΛ.1078/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣ

Mε την Πολ.1078/6.4.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Ως προς τη διαδικασία επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου στον υπόχρεο σε παρακράτηση, γίνεται δεκτό ότι η σχετική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται:
α) από ιδιωτικό έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στο οποίο ο δικαιούχος της αμοιβής θα βεβαιώνει ότι εισέπραξε το πλήρες ποσό αυτής και συνεπώς δεν επιβαρύνθηκε με το ποσό της παρακράτησης φόρου και
β) από δήλωση παραίτησης του δικαιούχου της αμοιβής από οποιαδήποτε μελλοντική αξίωσή του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από την αιτία αυτή.  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelB5SnpBYWdBVFE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *