Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σας υπενθυμίζουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσεως 2010 που εκκρεμούν προς υποβολή και υποβάλλονται τον μήνα Σεπτέμβριο 2011 εκ παρατάσεως.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 20 § 1 του Κ.Β.Σ.)

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων:
·        Μέχρι 20/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 1, 2, 3.
·        Μέχρι 23/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 4, 5, 6.
·        Μέχρι 27/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 7, 8, 9.
·        Μέχρι 30/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 0.
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρο 17 § 9 του Ν. 3842/2010)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (άρθρο 45 § 1 του Κ.Φ.Ε.)
Αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα της υποβολής.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (Ε7) (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011 για όσους δεν έχουν υποβάλλει (Πολ. 1163/29-07-2011). Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (άρθρο 20 § 6 του Κ.Β.Σ.)
Μέχρι 30/09/2011. Δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης στην Δ.Ο.Υ.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Μέχρι 1.12.2011 (παρατάθηκε με Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ την1.9.2011)Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μέχρι 30/09/2011.(Α.Υ.Ο-Πολ.1111/12.5.2011)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
                 31/08/2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *