Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.1622/2018-ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 1622 ΕΞ 24.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στο Παράρτημα Α (ΟΡΙΣΜΟΙ) του Ν. 4308/24/11/2014 αναφέρονται τα εξής:
«Βελτίωση παγίου (improvement of a fixed asset): Μια δαπάνη με σκοπό την επέκταση ωφέλιμης οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσης του, σε σχέση με την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του αναγνώριση.»

Η εισφορά σε χρήμα που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται εντός επιχειρηματικών πάρκων έναντι των προνομίων που τα επιχειρηματικά πάρκα παρέχουν, πληροί τα κριτήρια του ορισμού «βελτίωση παγίου» και θα πρέπει να καταχωρίζεται σε αύξηση του κόστους κτήσεως των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/24/11/2014, άρθρο 18 ,παράγραφος 1β.
Για την εισφορά σε γη ισχύουν τα ανωτέρω αλλά δεν απαιτείται να διενεργηθεί κάποια λογιστική εγγραφή πέραν της προσαρμογής του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που παραμένουν στο ακίνητο μετά την πραγματοποίηση της εισφοράς.
Για την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς σε χρήμα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την 1622/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤΕδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *