Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Α.Π. 84615/2018 ΓΕΜΗ- ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΜΗ & ΥΜΣ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Δημοσιεύθηκε σήμερα η  με Α.Π. 84615 /6.8.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα " Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ - Πιστοποίηση Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και εγγραφή τους στο Μητρώο"  με την οποία  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 15-18 της ΚΥΑ 63577/13.6.2018 συστήνεται Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο θα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Η δημιουργία του εν λόγω Μητρώου συνιστά αναβάθμιση τόσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών αυτών, καθώς η εγγραφή τους στο Μητρώο θα πιστοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες, την εμπειρία και την αξιοπιστία που διαθέτουν για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.

Η προσπάθεια για βελτίωση της λειτουργίας των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές, καθίσταται αναγκαία, λόγω της σπουδαιότητας του Γενικό Εμπορικό Μητρώου για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας στη χώρα, καθώς συμβάλει στη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, το οποίο καλείται να συστήσει η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με τα κατάλληλα μέσα και ίδιους πόρους, διακρίνεται στα εξής υπό-Μητρώα:

Α) Υπο-Μητρώο Πιστοποιημένων Χρηστών ΓΕΜΗ Β) Υπο- Μητρώο Πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ ως ΥΜΣ Γ) Υπο-Μητρώο Συμβολαιογράφων-ΥΜΣ


Το Μητρώο των πιστοποιημένων χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ θα βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Ε.ΜΗ.. ....
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 84615/2018.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *