Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 1658/2016-ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1658 ΕΞ 31.8.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τα σχετικά θέματα καθορίζονται από τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 4308/2014, βάσει των οποίων οι οντότητες πρέπει να τηρούν αναλυτικά αρχεία, ενιαία ή συνδυασμούς αυτών, από τα οποία/ βάσει των οποίων, πρέπει:
(α) να προκύπτουν τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των φορολογικών υποχρεώσεων, και 
(β) να είναι ευχερής οποιοσδήποτε έλεγχος.
Τα εν λόγω αρχεία μπορούν να τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (χειρόγραφη ή και ηλεκτρονική).
Πέραν αυτών δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.

 Δείτε ολόκληρη την 1658/2016 Γνωμ.του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbERyYmVaX1ZhUkU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *