Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΜΕΧΡΙ 15/11/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ε4)

Στο ΦΕΚ 3390/20.10.2016 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407 η οποία αναφέρει
 αποφασίζουμε:
 Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) .απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2016.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                         Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
                                                               Ο Υπουργός
                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
 
Αναρτήθηκε στο site https://eservices.yeka.gr( ΕΡΓΑΝΗ )
η παρακάτω Ανακοίνωση.
Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υ.Α. για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού με καταληκτική ημερομηνία 15/11/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *