Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν.4093/12

Η Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με  Αριθμ.Πρωτ. 25542/811/21.11.2012 με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
ΠλαισίουΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)." παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εργατικών  διατάξεων. Ειδικότερα,
Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου , οι οποίοι στις 12-11-2012 έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη
υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Ι. Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου
πρώτου του νόμου 4093/2012 αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο
εργοδότη.Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα
ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε
και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα
μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς.
Ειδικότερα:
α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης , είναι εκείνος που
συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.
β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών
αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά
το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. ......................
 Δείτε ολόκληρη την Ερμηνευτική Εγκύκλιο .
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFVkRjVHSmtwZDA/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *