Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε-Ν.Π ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Μ ε την Δ.Λ . Δ12Β 1095997 ΕΞ 2013/12-6-2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
Εκκαθάριση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (έντυπο Φ-01010) στην οποία συμπεριλαμβάνεται φόρος αλλοδαπής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
ΣΧΟΛΙΟ 
Διαφωνούμε κάθετα με την Δ.Λ αυτή καθότι είναι αντίθετη με την διάταξη  της περ.β' της §4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε ,που αναφέρει '' Από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: ..........
β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φορολογία. Ο φόρος αυτός σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα." Με τον υποδεικνυόμενο ληστρικό αυτό  τρόπο (σειρά  εκκαθάρισης ) καταστρατηγείται η αναφερόμενη  διάταξη με αποτέλεσμα  σε μερικές περιπτώσεις να συμψηφίζεται  ο συνολικός φόρος πρώτα με την προκαταβολή  και να μην επιστρέφεται ο φόρος αλλοδαπής.

Ειδικότερα,
 Η Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με το σχετικό έγγραφό της μας ζήτησε διευκρινίσεις, αναφορικά με το πρόγραμμα εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα με ποια σειρά μειώνουν τον συνολικό φόρο (ΚΑ: 700) οι εκπιπτόμενοι φόροι (προκαταβολή προηγούμενης χρήσης ΚΑ: 008, παρακρατηθείς φόρος ΚΑ: 009, φόρος αλλοδαπής ΚΑ: 600 κ.ο.κ.), καθώς επίσης πώς συμπεριφέρεται ο φόρος αλλοδαπής στην εκκαθάριση της δήλωσης, όταν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή.
Ενόψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι από τον κωδικό 700 (συνολικό φόρο) αφαιρούνται οι εκπιπτόμενοι φόροι με τη σειρά που αυτοί απεικονίζονται στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος και περαιτέρω, όταν υφίσταται ποσό στον ΚΑ: 600 (φόρος αλλοδαπής) και προκύπτει πιστωτικό ποσό για συμψηφισμό ΚΑ: 012, πρέπει να αφαιρείται το ποσό του φόρου αλλοδαπής (ΚΑ: 600) από αυτό, προκειμένου να μην επιστρέφεται ποσό φόρου αλλοδαπής (δηλαδή ΚΑ: 012 - ΚΑ: 600).............
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.Δ 12Β 1095997 ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZmJUME5MXzM1Z28/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *