Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ Α.Ε

Με την Πολ.1054/28.2.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της."ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους μείωσης του υψηλού κόστους διαχείρισης των εταιριών που διανέμουν μερίσματα και αποθεματικά, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η ΕΧΑΕ προβαίνει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων όχι μόνο για τα μερίσματα τρέχουσας χρήσης που διανέμονται στους μετόχους, αλλά και για όλα εν γένει τα αποθεματικά που τυχόν διανεμήθηκαν σε αυτούς, ανεξάρτητα αν αυτά υπόκεινται ή όχι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, στη βεβαίωση των μερισμάτων που θα εκδίδεται από την ΕΧΑΕ, θα συμπεριλαμβάνονται, σε ξεχωριστή γραμμή και τυχόν διανεμηθέντα αποθεματικά (κέρδη παρελθουσών χρήσεων ή ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1054/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVkszNW9nSGFSU0NZdDRXN0s2UjJOUQ/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *