Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Κατατέθηκε χθές στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος το σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας."
Με το σχέδιο αυτό προβλέπονται τα παρακάτω φορολογικά μέτρα.
1) Αυξάνεται  από την  1.1.2011 από 11% σε 13%, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000. Ειδικά για τα φάρμακα και τα εμβόλια για την ιατρική ανθρώπων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%. Στην μείωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα βιβλία με εικόνες για παιδιά καθώς και η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους (κατασκηνώσεις, κάμπινγκ κ.λπ.).
2)  Μετατίθεται, από την 1/7/2010 στην 1/1/2013, η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφημίσεις.
3)  Παρατείνεται μέχρι 31.12.2011 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου Κεφαλαίου (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.). (άρθρο 4)
4)Απλοποίηση του συστήματος διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης με την κατάργηση της καταβολής του αυξημένου ΕΦΚ καυσίμου κατά τον εκτελωνισμό από τους προμηθευτές πετρελαίου θέρμανσης.
(αρθρο 5)
5). Ορίζεται ειδικά για τα τσιγάρα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος διαρθρώνεται σε πάγιο και αναλογικό φόρο, σε ποσοστό επί της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αντί επί της πλέον ζητούμενης τιμής λιανικής πώλησης που ισχύει.
6) Μειώνεται ο Ε.Φ.Κ. τσιγάρων από 67% σε 65%. Ο πάγιος φόρος που συμπεριλαμβάνεται στον Ε.Φ.Κ. αυξάνεται από 10% σε 15%, ενώ ο αναλογικός μειώνεται από 58,43% σε 52,445%.
7) Επανακαθορίζεται το μήκος των τσιγάρων που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Φ.Κ.
(Η έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2011. (άρθρο 6)
8) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται από 2,5 σε 5 Ευρώ/MWh για τους καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ μειώνεται, από 5 σε 2,2 Ευρώ/MWh για οικιακή χρήση.(αρθρο 8)
9) Εξαιρείται από το πόθεν έσχες, μέχρι 31/12/2012, η δαπάνη για την αγορά, καθώς και για την ανέγερση οικοδομής πρώτης κατοικίας από ενήλικα, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των 200.000 Ευρώ. Μέχρι του ίδιου ποσού εξαιρείται και η δαπάνη για δωρεά ή γονική παροχή για τον δωρεοδόχο ή τον γονέα.
Σε περίπτωση που η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 Ευρώ, λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη.
10) Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση ομοίων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε μέχρι 31/12/1998 και αποσύρονται για καταστροφή. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται:
- Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά για φορολογητέα αξία μέχρι 6.000 Ευρώ
- Από 901 μέχρι 1400 κυβικά για φορολογητέα αξία μέχρι 8.000 Ευρώ
- Από 1401 μέχρι 1600 κυβικά το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 11.000 Ευρώ
- Από 1601 μέχρι 2000 κυβικά το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι 14.000 Ευρώ
11). Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.
Ορίζεται ότι, οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της προαναφερόμενης κ.υ.α. και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι την 31/12/2011. (άρθρο 9)
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο Νόμου.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/7256980_%20σχεδιο%20νομου.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *