Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Ε.2074/2019-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

Με την  Ε. 2074/13.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθμ.
Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735Β΄ &; ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΤΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συςκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» .  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Με την παρούσα κοινοποιείται για ενημέρωση κι εφαρμογή η αριθμ. Α. 1050/2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά», με την οποία, κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 106Β του ν.2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ και της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/576, καθιερώνεται:
      α) η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού τα οποία τίθενται σε ανάλωση με καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων στο εσωτερικό της χώρας και
      β) η χρήση ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας ως χαρακτηριστικά ασφαλείας για προϊόντα καπνού τα οποία διατίθενται σε καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια με απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις...........
Δείτε ολόκληρη την ε.2074/2019Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *