Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Α.1185/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.1099/2019 ΚΑΙ ΤΗΣ Α.1101/2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.


 Με  την  Α. 1185/6.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  1591/9.5.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64
και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.                     
Ειδικότερα 
          αποφασίζουμε:
   1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 της Α. 1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, υποβάλλουν δήλωση απόδοσης των ποσών αυτών σύμφωνα με την παρούσα απόφαση κάνοντας χρήση των κωδικών 95 και 96».
Δείτε ολόκληρη την Α.1185/2019.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *