Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Α.1180/2019-ΜΕΧΡΙ 15/5/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 Με  την  Α. 1180/6.5.2019  της  Υφυπουργού  Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1623/10.5.2019 τεύχος Β-' με θέμα " Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων "  ορίζονται   τα  ακόλουθα             
Eιδικότερα,,

                      αποφασίζουμε:
    1. Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από τις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων για τον μήνα Φεβρουάριο 2019, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις αυτών για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019, υποβάλλονται ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές εμπροθέσμως μέχρι και την 15 Μαΐου 2019.
    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
             Αθήνα, 6 Μαΐου 2019
                 Η Υφυπουργός
    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *