Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚ. ΗΕΡΟΜ. (31/5) ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Κατατέθηκε στην βουλή τροπολογία (2090/279/15.4.2019 )του ΥΠΟΙΚ με τίτλο " Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών" στο Σ/Ν  του με θέμα "
«I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.»   Ειδικότςρα,
Α. Με ας διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών
 Ι.α. Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
σχετικά με τη σύσταση, απόκτηση και.κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, κ.λπ.), η 311 Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και
κάθε άλλης μεταβολής των εν λόγω δικαιωμάτων [σήμερα ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής των ανωτέρω δικαιωμάτων].
β. Καθορίζεται ο τρόπος επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), (επιβάλλεται με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης). Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 αέχρι και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα πρόστιμα. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται και τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
δ. Δεν προβλέπεται επίσης, επιβολή χρηματικού προστίμου, για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλοντα; μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνική,ς επικράτειας.
2.  Προβλέπεται και για το έτος 2019 (ίσχυε και για το έτος 2018) η:
- .     κατ" εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων
χαι μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας
  , κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση, αντί της καταβολής του ετήσιου ποσού που κατά κανόνα ισχύει,
υποχρέωση καταβολής αναλογικά των τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας.
3.     Καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και από τις οντότητες εκμετάλλευσης οχημάτων Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
4.     Περιορίζεται το τεκμήριο της οφειλής εκ μέρους του τρίτου σε περίπτωση κατασχεθείσας απαίτησης του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, καθίσταται εφεξής οφειλέτης του Δημοσίου για ό,τι οφείλει ή μέλλεται να οφείλει στον καθ* ου η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύπτει ρητά από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και όχι επί του συνόλου της οφειλής του οφειλέτη που ισχύει. Σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται υπόχρεος του συνόλου της οφειλής.
5.α. Συμπεριλαμβάνονται στα πλοία που βαρύνονται με Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) τα παραδοσιακά πλοία καθώς και τα πλοία αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.
β. Ειδικά για το έτος 2019, η έκπτωση δέκα τοις εκατό (10 %) στο οφειλόμενο ποσό ΤΕ.Π.Α.Η. που παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής αυτού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ισχύει εφόσον, μέχρι 18.5.2019, για τα ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία και μέχρι 31.5.2019, για τα εισερχόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία, καταβληθεί το ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η. που οφείλεται για τους μήνες Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2019.
γ. Δεν υποχρεούνται σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. για το μήνα αναχώρησης τους, πλοία που αναχωρούν από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η.
Δείτε την τροπολογία Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *