Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Α.1103/2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΥΡΑΣ

Με την  Α. 1103/13.3.2019   της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  1367/22.4.2019 τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει " ορίζονται   τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα ,
 αποφασίζουμε:
        Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
          Αρθρο 1
        1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
        «1. Τα εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι το ζυθοβραστήριο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοχεία βρασμού ζυθο-γλεύκους (ζυθοβραστήρες) συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ΄ έτος και θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια κατανάλωση.».

Δείτε ολόκληρη την Α.1103/2019 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *