Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Ε.2095/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

 Με την Ε. 2095/3.6.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α’ 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
      Με  τις διατάξεις  του ν.4596/2019 (Α’32)  ρυθμίζεται,  μεταξύ άλλων, ο  χρόνος έκδοσης  του προσήκοντος φορολογικού στοιχείου για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας.

             Συγκεκριμένα,  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου  27  του  Κεφαλαίου  Ε’  του  νόμου αντικαθίσταται  το  άρθρο  15  του  ν.3226/2004  (Α ́24)  και  ορίζεται,  μεταξύ  άλλων,  ότι  για  την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας το προσήκον φορολογικό στοιχείο εκδίδεται κατά την είσπραξη της ως άνω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης. 
              Αποκλειστικά και μόνο δηλαδή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικηγόρους υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.3226/2004 (Α’24), το φορολογικό παραστατικό εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που ρυθμίζουν τον χρόνο έκδοσής του

 Κατεβάστε την Ε.2095/2019 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *