Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Ε.2029/2024-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 88-91 ΤΟΥ Ν.5104/2024 ΠΕΡΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Με την   Ε. 2029/23.4.2024  της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα άρθρα 88 - 91 του ν. 5104/2024 (Α΄58) περί απώλειας νομοθετικών ρυθμίσεων "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,

*Έως 19 Ιουλίου2024 η προθεσμία για να μη χαθούν ρυθμίσεις παλαιότερων χρεών προς το Δημόσιο.

                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
                                                         Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την απώλεια ρυθμίσεων σύμφωνα με τα άρθρα 88-91
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ν. 5104/2024, Α΄58).


                                                             Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζεται για λόγους χρηστής διοίκησης ο όρος απώλειας
των ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 παρ. Α του άρθρου πρώτου του
ν.4152/2013 (Α΄107), του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α΄170), του άρθρου 51 του
ν.4305/2014 (Α΄237), των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Α΄32), των άρθρων 98-109
του ν.4611/2019 (Α΄73), του άρθρου 293 του ν.4738/2020 (Α΄207) και των άρθρων 4-
13 του ν. 5036/2023 (Α΄77) αναφορικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός
ρύθμισης, όπως διαμορφώθηκε με τα άρθρα 88-91 του ν. 5104/2024.
                                                            Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση/ρυθμίσεις τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων στη ορολογική Διοίκηση οφειλών.

Δείτε ολόκληρη την  Ε.2029/2024. Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *