Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Α.ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Με την  Αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλ.π και Οικονομικών  ( που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2579/30.11.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα, 
Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016, εκτός από τα πρόσωπα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3213/2003, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 224 του Ν. 4281/2014, για τα οποία η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δ.Π.Κ. και των Δ.Ο.Σ. αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pay1YYVF5akVDaFU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *