Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Α.1211/2019 -Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 29/7/2019 ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Mε την Α.1211/28.5.2019 της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2007/31.5.2019 τεύχος Β με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013 " ορίζεται ότι.

Ειδικότερα.......  αποφασίζουμε :
      1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του  άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
        2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του  άρθρου 45 του Ν.4172/2013 που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιουλίου 2019
        Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                Αθήνα, 28 Μαΐου 2019  
                       Η Υφυπουργός 
             ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Κατεβάστε την Α.1211/2019 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *