Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Α.1187/2019-ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ 48 ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ


Με την Α. 1187/7.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1642/13.5.2019 τεύχος Β)'  με θέμα «Τροποποίηση της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018» ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
           Η παράγραφος 11 του άρθρου 6 της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
            «11. Τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 (στελέχη που εμπίπτουν σε ειδικά μισθολόγια καθώς και συνταξιούχοι των ίδιων κατηγοριών), αποστέλλονται με τον κωδικό 48 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι υπόχρεοι υποβολής ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων υποβάλλουν εκ νέου ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τα χρηματικά αυτά ποσά έχουν ήδη αποσταλεί με τον κωδικό 47 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις». 4

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *