Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ του κ. Αθανασίου Λ. Βουθούνη
 Το άρθρο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα " Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "στις σελίδες 1,10,11.
Ενόψει της υποβολής των δηλώσεων από τις ανώνυμες εταιρείες, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 65 του Ν. 4603/2019 και τον εταιρικό νόμο Ν. 4548/2018.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (φέτος, η τελευταία εργάσιμη ημέρα είναι η 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή).
Σημειώνεται ότι, έχουν εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε.:

α) Η απόφαση Α. 1037/2019 (ΦΕΚ 213/01-02-2019), με τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013».

β) Η εγκύκλιος Ε. 2023/04-02-2019, με τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018».

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Την εποχή κατά την οποία οι ανώνυμες εταιρείες προετοιμάζονται να κλείσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και να προσδιορίσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, άμεση εμφανίζεται η ανάγκη ενημέρωσης των λογιστηρίων για την τον ακριβή και ασφαλή προσδιορισμό των προς διάθεση κερδών, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του προκαταβλητέου φόρου και του παρακρατούμενου φόρου 10% επί των διανεμόμενων κερδών (άρθρο 65 του Ν. 4603/2019).
Για τον σκοπό αυτό, παρατίθεται, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο, σχετικό παράδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.  ........

* Δείτε ολόκληρο το άρθρο  Εδώ.
* Παραθέτουμε συμπληρωμένο το έντυπο Ν, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα. Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *