Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Βουλή: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
Με την απάλειψη της ρύθμισης που προέβλεπε ότι εάν ο αδήλωτος εργαζόμενος δεν επιθυμεί ο ίδιος να προσληφθεί, ο εργοδότης μπορεί να έχει την έκπτωση του προστίμου, εφόσον προσλάβει έναν άλλο εργαζόμενο, ψηφίστηκε στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».
Στον νέο νόμο περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις σχετικά με:
α) την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία,

β) την ευθύνη των εργολάβων έναντι των εργαζομένων
γ) την πρακτική άσκηση των μαθητών και
δ) τη διαγραφή οφειλών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας

Ο νέος νόμος αλλάζει την αρχιτεκτονική στις χρηματικές ποινές για την αδήλωτη εργασία και καθιερώνει την κλιμάκωση των προστίμων, εάν ο εργοδότης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου, προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά ανασφάλιστο εργαζόμενο εξακολουθεί να ισχύει, αλλά με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται σοβαρές μειώσεις επί του ποσού των 10.550 ευρώ, οι οποίες φθάνουν έως και το 71,56%, ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψης του εργαζόμενου που βρέθηκε ανασφάλιστος. Όμως, ταυτόχρονα προβλέπει για πρώτη φορά και τσουχτερά πρόστιμα που αγγίζουν έως και το 200% των 10.550 ευρώ, δηλαδή φθάνουν έως και στις 31.650 ευρώ ανά ανασφάλιστο εργαζόμενο, σε περίπτωση που ο εργοδότης συστηματικά συνεχίζει να παραβιάζει τη νομοθεσία και να απασχολεί ανασφάλιστους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, η κλίμακα της μείωσης των προστίμων, από 10.550 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης του εργαζόμενου είναι η ακόλουθη:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Αυξήσεις μέχρι 200% ή 31.650 ευρώ για κατ’ εξακολούθηση παραβάτες.
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.550 ευρώ επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:

α) κατά 100%, δηλαδή ανέρχεται στις 21.100 ευρώ για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και
β) κατά 200%, δηλαδή στις 31.650 ευρώ για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.

Σε κάθε παράβαση του παρόντος άρθρου τεκμαίρεται ότι η σχέση εργασίας διήρκεσε τρεις (3) μήνες, εκτός εάν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν διαφορετικά. Με πράξη του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα καταλογίζονται, άνευ ετέρου και αναδρομικά από την ημερομηνία του ελέγχου, σε βάρος του εργοδότη το σύνολο των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ασφαλιστικών εισφορών. Ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται ο κατώτατος μισθός ή το κατώτατο ημερομίσθιο. Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πλέον των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Σχετικά με τη διάταξη για τις εργολαβίες η υπουργός Εργασίας κ. Αχτσιόγλου μιλώντας στη Βουλή τόνισε: «Για εμάς σαφώς προτεραιότητα έχει η προστασία του κόσμου της εργασίας. Για πρώτη φορά βάζουμε κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών, όπου λαμβάνουν χώρα μια σειρά από πρακτικές καταστρατήγησης δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θεσπίζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων, που καθιερώνει την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντος, του εργολάβου και του υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων κατά την εκτέλεση ενός ανατεθειμένου έργου».

Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών

Σύμφωνα με το, νέο νόμο οι «βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται». Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά κυρίως ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τους οποίους «διεκδικούσε» επί δεκαετίες ο ΟΑΕΕ χρεώνοντάς τους με διπλές εισφορές και εξοντωτικές προσαυξήσεις.

Στέλιος Παπαπέτρου - spapap@naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *