Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1144/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Με την  Πολ. 1144/24.7.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.            
Ειδικότερα,
  Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1106109 ΕΞ 2018/10.07.2018 (ΦΕΚ B' 2946/20.07.2018) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) τροποποιήθηκε το άρθρο 11 της
αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 όμοιας με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» και ανακαθορίστηκε η αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτου, με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών σχετικά με την υποβολή και εξέταση ενδικοφανών προσφυγών από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Η Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, είναι πλέον αρμόδια και για τις υποθέσεις φορολογούμενων που υπάγονται:

α) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 38 του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., και β) στη Δ.Ο.Υ. Λευκάδας

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από την 1.8.2018 και εφεξής από τις ανωτέρω Δ.Ο.Υ., εξετάζονται από την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., με έδρα την Π.Ε. Θεσσαλονίκης.  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ1144/2018.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *