Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1125/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Κ.Ο.Α.

Με την Πολ.1125/2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Συμπληρωματικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλίου σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                  
 Ειδικότερα,
Λόγω του αποζημιωτικού χαρακτήρα του εν λόγω επιδόματος, προκύπτει ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις αμοιβές για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, πολλοί εκκαθαριστές
μισθοδοσίας υπέβαλαν για το έτος 2017 το σχετικό αρχείο βεβαιώσεων, συμπεριλαμβάνοντας το επίδομα αυτό στις αμοιβές που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (είτε με κωδικό 1 «τακτικές αποδοχές» είτε με κωδικό 2 «πρόσθετες αποδοχές»), δεδομένου ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017 (30.3.2018), δεν είχε ακόμη εκδοθεί η πιο πάνω εγκύκλιος (ΠΟΛ.1097/2018), με την οποία ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ν.4172/2013 η φορολογική μεταχείριση του συγκεκριμένου επιδόματος (22.5.2018).
 Στις περιπτώσεις αυτές οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου διορθωτικό αρχείο βεβαιώσεων, αφαιρώντας το επίδομα αυτό από τις αμοιβές που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Παράλληλα, θα πρέπει να χορηγήσουν στους δικαιούχους και νέα βεβαίωση σε έντυπη μορφή αναγράφοντας σε αυτή την παρατήρηση ότι εκδίδεται προς αντικατάσταση της αρχικώς λανθασμένης εκδοθείσας βεβαίωσης για το φορολογικό έτος 2017. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, νέου διορθωτικού αρχείου βεβαιώσεων, με την παρούσα γίνεται δεκτή η χορήγηση στους δικαιούχους μόνο της πιο πάνω διορθωτικής βεβαίωσης σε έντυπη μορφή.
 Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.6 της παρούσας, κατόπιν χορήγησης νέας διορθωτικής βεβαίωσης, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα και οι τόκοι του ΚΦΔ. Τέλος, για τις τροποποιητικές αυτές δηλώσεις εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1172/2017 εγκύκλιο.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1125/2018 Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *