Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Κ.Υ.Α. 63577/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Κ.Λ.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018 των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Εργασίας και Οικονομικών κ.λ.π. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2380/21.6.2018 τεύχος Β΄ με θέμα " Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών " ορίζονται τα ακόλουθα.   Ειδικότερα,
          Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ   

             Αρθρο 1
          Ορισμός των Υπηρεσιών Μίας Στάσης


1. Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυ­πη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.

2. Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες Μίας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι:

α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων.

β) Οι Συμβολαιογράφοι ΥΜΣ.

γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ).

3. Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι κάτωθι:

α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ΄ αριθμ. 31637/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ της παρ. 2.

β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.  ....
Δείτε ολόκληρη την Κ.Υ.Α. 63577/2018 Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *