Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.496/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 496 ΕΞ 29.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Την 31η Δεκεμβρίου 2014 υπήρχαν αντικειμενικά κριτήρια απομειώσεως της συμμετοχής, καθώς αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Επομένως, ορθώς διενεργήθηκε την 31/12/2014 η λογιστική εγγραφή της απομειώσεως της συμμετοχής, με το ποσό των € 227.126,41.
Επίσης, ορθώς διενεργήθηκε την 2/9/2015 η λογιστική εγγραφή εισπράξεως του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, ποσού € 13.011,69.
Απομένει να διενεργηθεί η λογιστική εγγραφή τακτοποιήσεως των υπολοίπων του κύριου λογαριασμού της συμμετοχής και του αντίθετου των σωρευμένων ζημιών απομειώσεως, ως ακολούθως:

                   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
           ΧΡΕΩΣΗ
         ΠΙΣΤΩΣΗ
                   18.99.9999.0004
         227.126,41

                   18.00.0009.0004

       227.126,41

Δείτε ολόκληρη την 496/018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *