Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.412/2018- ΔΠΧΑ 16

Με την Αριθμ. Πρωτ. 412 ΕΞ 2.5.2018  του ΣΛΟΤ με θέμα " ΔΠΧΑ 16 " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ενσωμάτωσε στην Ελληνική Νομοθεσία την Οδηγία 34/2013 ΕΕ.

Στην παράγραφο 7, του άρθρου 17 του Ν 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο».
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι μεταβολές των ΔΠΧΑ, δεν επηρεάζουν τα ΕΛΠ, ιδιαιτέρως δε, αν οι ρυθμίσεις των ΕΛΠ δεν είναι συμβατές με τις μεταβολές των ΔΠΧΑ
  Δείτε ολόκληρη την 412/018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ    Εδώ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *