Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1114/2018-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΑ


Με την Πολ. 1114/11.6.2018 της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2386/21.6.2018    τεύχος  Β-'  με θέμα "Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ έργων κοινού αμυντικού προγράμματος Ελλάδας ΗΠΑ και προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα  αποφασίζουμε
           Άρθρο 1
 Για την εκτέλεση έργων, που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδας-Η.Π.Α. και σε κάθε άλλο πρόγραμμα
εξωτερικής βοήθειας των Η.Π.Α., και για τις σχετιζόμενες με αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2016, εφαρμόζονται αναλόγως για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, οι διαδικασίες περί απαλλαγών για την παράδοση και εισαγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων του κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ) και του Πεδίου Βολής Κρήτης (Π.Β.Κ.) της ΑΥΟ Π. 4056/3029/17-6-1987 ΠΟΛ.186/17.6.1987 (ΦΕΚ 357/Β΄/7-7-1987), όπως ισχύει.
         Άρθρο 2
 Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                    Μοσχάτο, 11 Ιουνίου 2018
                                               Ο Διοικητής
                                                Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *