Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1111/2018-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΠΣΑΑ

Με την  Πολ.1111/8.6.2018 του Υπουργού και της Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ2265/15.6.2018 τεύχος Β΄) με θέμα"Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) "ορίζονται τα ακόλουθα. Ειδικότερα,
                        Άρθρο 1
             Κατάλογος Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ
Ορίζεται ο κατάλογος των Δικαιοδοσιών με τις οποίες τίθεται σε ισχύ και εφαρμογή η ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή των ΕαΧ, αναφορικά με το φορολογικό έτος 2016, ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής κατά το 2018:  .......
Δείτε ολόκληρη την Πολ1111/2018 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *