Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1103/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Φ.Δ.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με  την  Πολ. 1103/11.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  "Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3887/2010 σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης της μεταβίβασης φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων
και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 354 του ν.4512/2018 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3887/2010, όπως αυτές ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 116 του ν.4070/2012, καταργώντας με τον τρόπο αυτό τον ειδικό τρόπο φορολόγησης που ίσχυε για τις μεταβιβάσεις των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3887/2010). Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές καταργήθηκε η επιβολή φόρου 2% επί της πραγματικής αξίας του Φ.Δ.Χ. οχήματος, ο οποίος καταβαλλόταν πριν από την πράξη μεταβίβασης αυτού.
 Οι νέες διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 17 Ιανουαρίου 2018, ελλείψει ειδικότερης διάταξης ως προς την έναρξη ισχύος.
 2. Επομένως, από 17 Ιανουαρίου 2018 και εφεξής, για τις μεταβιβάσεις, από επαχθή αιτία, Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010, μαζί με την άδειά τους, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1103/2018 Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *