Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΔΕΑΦ Β1087649 ΕΞ 2018-ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤ/ΤΑ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ Ν.Π. ΩΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΖΩΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β1087649 ΕΞ 6.6.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης ατομικού ασφαλιστηρίου ζωής που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ως δωρεοδόχοι υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών του διοικητικού συμβουλίου τους " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα
Ειδικότερα

 Το ποσό της αποζημίωσης που εισπράττουν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, λόγω του
ορισμού τους ως δωρεοδόχων ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής υπαλλήλων τους, μετόχων ή εταίρων τους, καθώς και μελών των διοικητικών συμβουλίων τους, δεν αποτελεί έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 47 του ν.4172/2013 και όσα έχουν διευκρινιστεί με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιό μας και κατά συνέπεια, δεν φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, καθόσον το εν λόγω ποσό δεν αποκτάται ως έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή αυτών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β1087649 ΕΞ 2018 Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *