Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΠΟΛ.1080/2018-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ


Με  την Πολ.1080/8.52018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1981/1.6.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Υπογραφή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα ,  αποφασίζουμε:
1. Οι προσωπικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που υπερβαίνουν τα εκάστοτε ισχύοντα όρια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (Α'285), μπορούν να υπογράφονται από τους ίδιους, χωρίς να καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις αυτές η υπογραφή από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                    Αθήνα, 8 Μαΐου 2018

                                                          Η Υφυπουργός
                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *