Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2171 /2018-ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Λ.Π.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2171  ΕΞ 3.4.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π. " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Το άρθρο  37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν.4308/2014 εφαρμόζεται  κατά την έναρξη οποιασδήποτε λογιστικής περιόδου αποφασισθεί η μετάβαση, από το Λογιστικό Πλαίσιο των
Δ.Π.Χ.Α  στο Λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014),  υπό την προϋπόθεση ότι  δεν υφίστανται οι περιορισμοί  που προβλέπονται από τις διατάξεις του  άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν.4308/2014 (πενταετία).
Οι διαφορές που προκύπτουν από την προσαρμογή, καταχωρίζονται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

 Δείτε ολόκληρη την 2171/2018.Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *