Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Η ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 26.4.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
- Κατόπιν των ανωτέρω, η απόδοση που προκύπτει κατά τη λήξη των πιο πάνω τίτλων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013 και
όσα ειδικότερα έχουν ορισθεί στην ΠΟΛ.1011/2.1.2014 απόφαση ΓΓΔΕ και διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό μας, με την επιφύλαξη των όσων ισχύουν ειδικά για τους τόκους που προκύπτουν κατά τη λήξη των ομολόγων χωρίς τοκομερίδια που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, για την απόδοση του φόρου επί των οποίων εφαρμόζεται η διαδικασία που ειδικότερα ορίζεται στην ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Απόφαση.
- Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2768/1999 και όσα έχουν διευκρινισθεί για τις διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στους τόκους που προκύπτουν, κατά τα ανωτέρω, από ομόλογα χωρίς τοκομερίδια αλλοδαπής προέλευσης και οι οποίοι προέρχονται από τη διαχείριση του Ειδικού Κεφαλαίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018  Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *