Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΣτΕ 1365/2017- ΕΙΚΟΝΙΚΟ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


ΣτΕ Β΄ Τμ. 1365/2017 επταμ.
Αρχές επιβολής κυρώσεων – Αρχή της νομιμότητας – Κυρώσεις για παραβάσεις του ΚΒΣ – Πρόστιμο για ανακριβές ή εικονικό φορολογικό στοιχείο – Τέτοιο στοιχείο είναι και το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου 
Πρόβλεψη του ΚΒΣ ότι δεν εκδίδεται από τον επιτηδευματία τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης σε περίπτωση σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου (άρ. 12 παρ. 16 και άρ. 13 παρ. 4) – Ο λόγος είναι ότι το συμβόλαιο (υπερ)καλύπτει τα στοιχεία του τιμολογίου ή της απόδειξης πώλησης και, συνεπώς, αποτελεί το προβλεπόμενο από τον ΚΒΣ παραστατικό στοιχείο της πώλησης, αντί για το τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης – Συνακόλουθα, σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι ανακριβές ή εικονικό ως προς την αξία της πώλησης του ακινήτου από τον επιτηδευματία, στοιχειοθετείται παράβαση του ΚΒΣ, για την οποία επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 10 του Ν. 2523/1997 – Μη νόμιμη η αντίθετη κρίση του Διοικ. Εφετείου, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις των άρθρων 12 (παρ. 1 και 16) και 13 (παρ. 1 και 4) του ΚΒΣ, είναι στενώς ερμηνευτέες, ως συναπτόμενες σε περίπτωση παραβίασής τους με την επιβολή σε βάρος του παραβάτη των κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν 2523/1997.
πηγή.humanrightscaselaw.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *